glaslodret2

Dansk navn

(Links = foto)

Latinsk navn

Type

Giftige dele

Giftens farlighed

Forgiftnings-symptomer

Laurbærdafne

Daphne Laureola

busk

Hele planten

meget giftig

Hudirriterende. Indtaget: hævelse af mund og læber, brænden og tørhed i munden, synkebesvær, svimmelhed, opkast, mavesmerter, uro, desorientering, blodig urin, blodig diarre, nyreskader, krampe, åndenød

Ledris

Ephedra vulgaris

busk

Hele planten

giftig

indeholder ephedrin

Liden singrøn

Vinca Minor

bunddække

Hele planten

svagt giftig

blodtryksfald

Liguster

Ligustrum

busk

især bær

giftig

savlen, opkast, udtalte koliksmerter, diarre, evt kramper og kredsløbslammelse

Lilje - alle arter

Lillium

løgplante

Hele planten

giftig

Alle liljer er giftige for katte og fremkalder nyresvigt.

Liljekonval

Convallaria majalis

urt

Hele planten + blomstervand

meget giftig

opkastning, diarre, koliksmerter, svimmelhed, faldende puls, blodtryksfald, kollaps, hjertestop

Lobelie

Lobelia

urt

Hele planten

meget giftig

Svimmelhed, opkast, diarre. Hjerteforstyrrelser, blodtryksfald, krampetendens. Åndedrætsforstyrrelser til åndedrætslammelse. Evt død

Lupin

Lupinus polyphyllus

urt

især frø

meget giftig

uro, opkast, rysten, åndenød, blåfarvning af slimhinder, kramper, koma, død

Lærkespore

Corydalis cava

knoldplante

især knolde

meget giftig

opkast, mave-tarmbesvær, diarre, kramper, lammelser, påvirkning af centralnervesystem

Løg (spiseløg)

Allium

Løgplante

især løg

meget giftig

Ændrer de røde blodlegemer, resulterer i blodmangel og i alvorlige tilfælde døden. Symptomer er diarré, opkast, nedstemthed, feber og mørk urin.

Løjtnantshjerte

Dicentra spectabilis

staude

Hele planten

giftig

Hjerteproblemer, savlen, åndenød, smerter, kramper

Majblomst

Majanthemum bifolium

staude

Hele planten

giftig

Fortumlethed, kvalme, opkastning, diarré, klemmen for brystet.

Malurt

Arthemisia absinthium

staude

blad / grenspids

giftig

skader centralnervesystemet, uoprettelige nerveskader, abort

Mangeløv (bregne)

Dryopteris filix mas

staude

især rod

meget giftig

opkast, blodig diarre, usikker gang, synsproblemer, svaghed og lammelse

Mistelten

Viscum album

busk

især bær

giftig

mave- tarmforstyrrelser. Sjældent ses: pupilforsnævring, irritation i huden, øget urinering, kramper, sløvhed og åndedrætsforstyrrelse

Mosepors

Myrica gale

busk

saft

meget giftig

abortfremkaldende

Mosepost

Ledum palustre

busk

saft

meget giftig

opkast, mave-tarmbeskadigelse, diarre, muskelsmerter. Rusagtig tilstand med stærk søvnighed

Muskattræ

Myristica fragrans

træ

frugt

svagt giftig

Hallucinationer

Mælkebøtte = løvetand

Taraxacum vulgare

urt

saft

svagt giftig

Leversmerter, diarre, reumatiske problemer. vanddrivende

Mærke

Sium latifolium /erectum

urt / sumpplante

Hele planten

giftig

Opkastninger, kramper, irritation af mave og tarme

Narcisser /pinselilje / påskelilje

Narcissus

løgplante

især løg

giftig

opkast, diarre, slingerhed, kollaps og lammelsessymptomer

Natskygge / sort natskygge

Solanum nigrum

urt

bær

giftig

Ildebefindende med opkastninger, stærk diarré, krampe, feber. I meget sjældne tilfælde forekommer dødsfald

Nerie (hestedræber)

Nerium olander

potteplante /busk

især blade

meget giftig

Mavesmerter, koma, diarre, svimmelhed, påvirker hjertet, irritation i munden, kvalme, dødelig

Nøkkerose

Nymphaea alba

sumpplante

Hele planten

meget giftig

forvirring, ophidselse og åndedrætslammelse

Nådesurt

Gratiola Officinalis

urt

Hele planten

meget giftig

svimmelhed, opkast, diarre, synsforstyrrelser, kramper og hæmmelser af åndedræt og hjerte, nyreskader. Kan fremkalde abort, overføres med mælken til diende unger

Olieplante = kristuspalme

Ricinus communis

busk

frø

meget giftig

feber, rysten, mavesmerter, svimmelhed, bevidsthedssløring, kramper, hjerteforstyrrelser, død

Opiumsvalmue

Papaver somniferum

urt

saft

meget giftig

svimmelhed, opkastning, muskelsvaghed, udvidede pupiller, temperaturfald, faldende åndedræt og hjertefrekvens, blåfarvning af slimhinder, død.

Pachypodium / madagascarpalme

Pachypodium

potteplante

saft

giftig

i familie med nerie

Paraplytræ

Schefflera

Potteplante

blade, plantesaft

giftig

Kraftig hævelse i mund, åndenød, opkast, diarre, nyre / organ svigt

Passionsblomst

Passiflora caerulea

Potteplante

Hele planten

meget giftig

Opkast, kradsen i halsen, hovedsmerter, svimmelhed, savlen, svaghed, kramper. Lammelse af centralnervesystemet, åndedrætslammelse.

Pastinak

Pastinacia savita

urt

saft

svagt giftig

Paternoster bønne

Abrus precatorius

klatreplante

frø - bruges til smykkeperler!

meget giftig

Frøene indeholder stoffet abrin, den stærkeste kendte plantegift. feber, rysten, mavesmerter, svimmelhed, bevidsthedssløring, kramper, hjerteforstyrrelser, død

Pedilanthus

Pedilanthus tithymaloides

potteplante

saft

svagt giftig

Irritation af mund og svælg, opkast og diarre. Hud irritation, eksem, vabler, øjenirritation ved kontakt.

Pebertræ

Daphne mezereum

busk

Hele planten

meget giftig

Brænden i svælg og hals, tørst, mavesmerter, opkastning, diarré, smerter ved vandladning, svimmelhed, kramper. 10-12 bær er dødelig dosis for mennesker.

Perikon

Hypericum perforatum

urt

Hele planten

giftig

sår og irritation på tyndpelsede områder (fotodermatitis), uro, kramper, går fra foderet, lever- og nyreskader

Philodendron

Philodendron

potteplante

saft /grønne dele

svagt giftig

Udslet, kløe

Pigæble

Datura stramonium

urt

Hele planten

meget giftig

ophidselse, stærk tørst men synkebesvær, svigt af stemmen, rød, tør, hed hud, høj feber, ophidselse, hovedsmerter, forvirring, epileptiske kramper, øjenbeskadigelse med stærkt udvidede pupiller, stærk hjertepåvirkning, blodtryksstigning, bevidstløshed, kollaps, død

Pieris

Pieris japonica

Busk

Hele planten

meget giftig

opkast, kramper, lammelse af åndedrættet, lavt blodtryk, coma, død

Polej

Mentha pulegium

sumpplante

Hele planten

giftig

opkast, blodtryksstigning, narkoseagtig lammelse. Evt død pga åndedrætslammelse.

Primula

Primula obconia

potteplante

kirtelhår

svagt giftig

Ætsende, hudirriterende, eksem

Purgérnødtræ

Jatropha curcas

busk

saft / bær

meget giftig

Irritation og betændelse i hud og slimhinder. Svimmelhed opkast, diarre, bevidsthedssløring, synsforstyrrelser, muskeltrækninger, kredsløbssvigt og kollaps, åndedrætssvigt.

Purløg

Allium schoenoprasum

løgplante

Hele planten

giftig

Ændrer de røde blodlegemer, resulterer i blodmangel. Symptomer er diarré, opkast, nedstemthed, feber og mørk urin.

Pæon

Paeonia

staude

Hele planten

svagt giftig

opkast, mave- tarmbesvær diarré, kolik

Rajgræs

Lolium temulentum

græs

frø

meget giftig

svimmelhed, for dyb søvn, lammelser, kramper, raserianfald,udvidede pupiller, lav temperatur, åndenød, evt død

Rabarber

Rheum rhabarbarum

staude

især nye blade

giftig

Nyre / organ svigt

Ranunkel (Bidende ranunkel, tigger ranunkel )

Ranunculus

urt

især rødder

meget giftig

Mave / tarmproblemer, irritation i munden, dødelig

Rejnfan

Chrysantemum vulgare

staude

Hele planten

meget giftig

Opkast, mavesmerter, mave- tarmbetændelse, åndedrætbesvær, synsforstyrrelser, epileptiske kramper, lever- og nyreskader. Evt åndedræt- og kredsløbssvigt med døden til følge.

Ridderspore

Delphinium

urt

Hele planten

meget giftig

Svie i læber og mund, opkast, diarre, paralyserer åndedrætssystemet, dødelig

Robnie

Robnia pseudacacie

træ

Hele planten - især bælge

giftig

kvalme og opkast, mavesmerter, kramper, diarre. Svimmelhed og stærk søvnighed, udvidede pupiller

Rosmarinlyng

Andromeda polifolia

busk

blade

meget giftig

Ligner forgiftning som ved Stormhat, men svagere.

Røllike

Achillea filipendulina

staude

Hele planten

svagt giftig

Rude

Ruta graveolens

urt

Hele planten

giftig

Opkast, mavesmerter, spytflåd, akut mavekatar. Lever og nyreskader. Blodforandringer og shock. Blodig urin og abort. Døden kan indtræffe.

Sevenbom

Juniperus sabina

busk

kogle / gren

meget giftig

Ætsende på huden. Kan optages gennem hud. Slimhindeirritation, voldsom opkast, evt blodig, diarre, tarmkramper, nyreskader, åndenød, død

Silkeplante

Asclepias

staude

saft

giftig

Hjerteproblemer

Skarntyde

Conium maculatum

urt

Hele planten

meget giftig

Brænden og kradsen i mund og svælg, kvalme, opkastninger, lammelse af tungen og pupiludvidelser, svimmelhed diarré, kramper, synkelammelser, følelsesløshed.

Skjaller

Rhinanthus

urt

især frø

giftig

Skovsyre

Oxalis acetosella

urt

blade / knold

giftig

Svimmelhed, langsom puls, opkastning og diarré. Nyrekomplikationer med dødelig udgang er kendt.

Slangerod

Aristolochia clematitis

urt

Hele planten

giftig

Snebær

Symphoricarpos

busk

frø / frugt

svagt giftig

Slimhindeirritation, opkastning, mavesmerter, diarré. Evt. almen påvirkning. Kontakt med plantesaften kan give øjen- og hudirritation.

Soldug

Drosera

sumpplante

kirtelhår / blade

giftig

Solhat

Rudbeckia

staude

hele planten

svagt giftig

Mave- tarm problemer

Sommerhyld

Sambucus ebulus

urt

blade / bær

giftig

Smerter i munden, opkastning, mavesmerter, blodig diarré, hovedsmerter, svimmelhed, cyanose, pupiludvidelse, bevidstløshed.

Stendafne

Daphne cneorum

busk

Hele planten

giftig

Irritation og brænden i hud, mund, hals og mave, dødelig

Stenkløver

Melilotus albus

urt

Hele planten

svagt giftig

Stolt Henrik = brandbæger

Senecio vulgaris

urt

især rod, også blomster, blade

giftig

Diarre, leverskader

Storkonval

Polygonatum

staude

Hele planten

giftig

Fortumlethed, kvalme, opkastning, diarré, klemmen for brystet.

Syre

Rumex acetosa

urt

Hele planten

giftig

Svimmelhed, langsom puls, opkastning og diarré. Nyrekomplikationer med dødelig udgang er kendt.

Svalerod

Cynanchum Vincetoxicum

urt

især rod / frø

giftig

indeholder cellegift

Svaleurt

Chelidonium majus

urt

hele planten, især saft

meget giftig

Rødme og blærer på huden, brænden i munden. Svimmelhed, opkast, blodig diarre, kredsløbsforstyrrelser med hjerteproblemer og blodtryksstigning. Åndedrætsproblemer, evt død.

Svigermors skarpe tunge

Sanseveria trifasiata

potteplante

Hele planten

svagt giftig

Hud og mave- irritation, opkast, diarre

Sæbeurt

Saponaria officinalis

urt

Hele planten

svagt giftig

Sømandstrøst

Aglaonema commutatum

potteplante

blade

meget giftig

savlen, diarre, opkast, blødning fra tandkød, mave-tarm og livmoder, åndenød, synkebesvær, krampe, mangel på koordination, lavt blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser, lever- og nyreskader

Taks

Taxus baccata

træ

Hele planten

meget giftig

Opkastning og mavesmerter, diarré, svimmelhed. Bevidstløshed indtræder under tiltagende kredsløbssvigt. Efter 2 - 24 timer indtræder død

Tobak

Nicotiana

urt

især blade

meget giftig

opkast, diarre, forvirring, kulderystelser, stiv gang, angst, åndenød, lammelse af åndedrættet

Tobakspibe- plante

Aristolochia sepho

slyngplante

Hele planten

giftig

Tomat

Lycopersicon esculentum

urt

grøn frugt, stamme og blade

giftig

mavesmerter, opkast, diarre, manglende koordination, svaghed, nedtrykthed, hallucinationer, kramper

Tornblad

Ulex europaeus

busk

skud / frø

meget giftig

Lammer centralnervesystemet. Brænden i munden, stærk tørst, svimmelhed, blodig opkast. Mavekramper, forvirring, muskelkramper, kredsløbssvigt, lammelse af åndedræt.

Troldurt

Pedicularis

urt

frø

giftig

Tulipan

Tulipa gesneriana

løgplante

Alle dele, især løg

giftig

Opkast, savlen, temperaturfald, stærk tørst og kramper. Evt.shock, apati, åndedrætsstop.

Tuja

thuja

træ

hele planten

meget giftig

ætser hud og maveslimhinder, epileptiske kramper, blødning i hjertet, lever- og nyreskader

Tørstetræ

Rhamnus fragula

træ / busk

bark / frugter

giftig

svimmelhed, kvalme, mavesmerter, blodig diarre

Ulvefod

Lycopodium clavatum

urt

stængel

svagt giftig

Vand-kvan

Archangelica litoralis

urt

Hele planten

svagt giftig

Valmue

Papaver

urt

hele planten

giftig

ophidselse, krampe, åndenød, diarre evt. blodig

Vejbred

Plantago

sumpplante

alt friskt

giftig

Venusvogn = Stormhat

Aconitum cammarum

staude

Hele planten

Ekstremt giftig

Kan optages gennem hud. Dødelig i meget små mængder. Følelsesløshed, uklarhed, hjertelammelse, død

Vibeæg

Fritillaria meleagris

løgplante

Hele planten

giftig

Opkastning, muskeltrækninger og sluttelig hjertestop

Vintergæk

Galanthus nivalis

løgplante

især løg

giftig

voldsom opkast og diarre

Visse

Genista

busk

frø

svagt giftig

Vortemælk

Euphorbia helioscopia

urt

saft

meget giftig

Mavesmerter, diarre, hævelser i munden, savlen, opkast, koma, dødelig. Vortemælk indeholder i øvrigt et af de mest kræftfremkaldende stoffer man kender

Vorterod

Ranunculus ficaria

staude

Hele planten

svagt giftig

svimmelhed, opkast, diarre. Hudirriterende med blæredannelse

Våradonis

Adonis

urt

Hele planten

giftig

opkast, kolik, hjerteproblemer

Zz- plante = Zamioculcas

Zamioculcas zamiifolia

Potteplante

Hele planten

giftig

savlen, hævelser i mund og svælg, opkast, diarre, blødninger i tandkød, mave / tarme og livmoder, åndenød, nyreskader

Æble

Malus spp.

træ

frugtkerner

meget giftig

ophidselse, åndenød, kramper, kollaps, død

Ærteblomst

Lathyrus odoratus

urt

frø

giftig

Hævelse og smerter i benene, bevægeproblemer, Blærebetændelse.

Æselagurk

Ecballium elaterium

urt

frugt

svagt giftig

Åkande

Nuphar lutea

sumpplante

Hele planten

giftig

Hjerterytmeforstyrrelser, blodtryksfald eller -stigning

Kilder bl.a.:

Institut für Veterinärpharmakologie und -toxikologie Zürich

www.plants-and-your-cat.com

Informationszentrale gegen Vergiftungen der Universität Bonn

Toxipet

Netdyredoktor.dk

Kattens.net

www.gifte.de

Animal poison control center

Plantegifte

Plants Toxic to Animals, Vet Med Library, UIUC

Giftpflanzen - botanicus.de

IPCS INCHEM - Poisonous Information monographs

www.factorey.ch/Pflanzenliste

Og mange, mange andre :-)

Fotos bl.a. copyright Henriette Kress, http://www.henriettesherbal.com hvor dette står på billederne

og http://www.freefoto.com

catmplante
item1a1a1a1a1a1a1a1a
item1a1a1a1a1a1a1a1
item1a1a1a1a1a1a1a

Her er så en - helt sikkert ufuldstændig - liste over planter man skal gå mere eller mindre langt udenom som katteejer - for det er ikke sikkert katten gør det ;-)

De fleste af dem er i øvrigt også meget giftige for mennesker - især børn.

En af de store forskelle på katte og mennesker er dog alle slags løgplanter, der er meget giftige for katte.

Obs - fordi den plante, du søger, ikke står på listen, er det desværre ikke det samme som at den er ufarlig. En liste som denne er altid ufuldstændig, der er simpelthen for mange planter i verden til at de alle kan stå på en liste..

Listen er i øvrigt under stadig revision.

Jeg ved at nogen undrer sig over at billederne af planterne ikke er på selve plantesiderne. Det skyldes at jeg har vurderet, at enten skal billederne være så små, at de ikke er til megen gavn alligevel. Eller også vil siderne blive uendeligt lange og mega tunge at læse ind. Håber det går alligevel :-)

Du er velkommen til at linke til mine plantesider, men nøjes venligst med det. På forhånd TAK :-)

Giftige planter L - Å
blomsttopsiamis
Giftige planter Giftige planter Ugiftige planter Ugiftige planter Til toppen af item1a1a1a1a1a1a1a